جهت گرفتن نوبت ویزیت می توانید با شماره تلفن 044-32254225 تماس بگیرید، به صورت اینترنتی
درخواست ویزیت
کنید و یا شخصا به آدرس کلینیک در ارومیه مراجعه فرمائید.
  • تست تمپانومتری
      تاریخ: سه شنبه 26 دي 1396    
         تمپانومتری تست شنوایی نیست؛ تمپانومتری برای این استفاده می شود که مشخص کنیم قسمتهای متحرکت گوش میانی کارکرد مناسبی دارند یا خیر . یک گوشی کوچک به آرامی در مجرای گوش قرار داده می شود. یک پمپ کوچک میزان فشار هوای مجرای گوش را تغییر می دهد. با تغییر در فشار ، پرده گوش باید به راحتی به سمت داخل و خارج حرکت کند. دستگاه تمپانومتر، این حرکت را با ثبت اصواتی که از پرده... ادامه مطلب
CopyRight 2016 - 2018
pezhvakclinic.com