جهت گرفتن نوبت ویزیت می توانید با شماره تلفن 044-32254225 تماس بگیرید، به صورت اینترنتی
درخواست ویزیت
کنید و یا شخصا به آدرس کلینیک در ارومیه مراجعه فرمائید.

متخصصین گوش و حلق و بینی

دکتر محمدباقر علی پور --- آدرس: ارومیه، خیابان حسنی، روبروی برج آسمان، ساختمان آذران، طبقه دوم

CopyRight 2016 - 2018
pezhvakclinic.com